Sinds kort is ook de PGG (Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande) aangesloten bij het platform Groene Kerken Nederland. 
Doel is verduurzaming en vergroening van kerk en omgeving. 
Namens De Nieuwe Rank zitten  Wico van Dam en Elly Smit in de werkgroep.
Op zaterdag 4 februari a.s. staat er een vuilprikactie gepland. Weet je een straat of wijk waar wel een bezem door kan of wil je een vuiltje meeprikken? Laat het ons weten.

Voor meer (achtergrond) informatie klikt u HIER.