Terug-blik op de inzamelingsactie Voedselbank Westland

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland rond
de Dankdag van dit jaar. Er werd weer een grote hoeveelheid producten gedoneerd. Ook de jeugd
deed enthousiast mee op de clubs en in de jeugdkerk. De kinderen van de kindernevendienst hebben
het broodbeleg mooi versierd. Onze hartelijke dank hiervoor, ook namens de medewerkers van de
Voedselbank. Het is een goede manier om met jong en oud in onze gemeente stil te staan bij wat
armoede kan betekenen en hoe wij daar actief iets aan kunnen doen.
De diaconie