Terugblik Braderieviering

Of het nu aan het thema ‘Hierheen!’ lag of niet, de Braderieviering voorzag, ondanks de coronajaren, opnieuw in een behoefte. Ruim 450 mensen waren op zondag 10 juli op het Marktplein in ’s-Gravenzande bij elkaar gekomen om de openluchtdienst van de Raad van Kerken mee te vieren. Gospelgroep Reveil o.l.v. Jaap de Groot zong mooie en bekende liederen en voor kinderen was er bij het thema van de preek een luisterbingo die gretig werd meegespeeld. Na afloop van de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij gratis koffie, thee en krentenbollen. De collecte die bestemd is voor Stichting Westland voor Oekraïne is nog niet geteld, maar heeft naar schatting 1500 euro opgebracht. Waarvoor hartelijk dank! Ook dank aan de sponsors van de lokale middenstand die ruimhartig allerlei middelen ter beschikking heeft gesteld om de dienst mogelijk te maken.