Veel dank

Veel dank aan u allen voor de prettige wijze van afscheid op het voetbalveld. Een buiten locatie die ik passend vind voor kerkdiensten in deze tijd. Mooie woorden van André en Geert. Maar ook vele persoonlijke woorden van velen uit uw midden die ik via de post of per mail ontving. Een sup-plank is een mooi beeld van het oefenen in evenwicht. Staande blijven is noodzakelijk om vooruit te komen. Zonder vallen en opstaan leren we dit niet. In die zin suppen en balanceren we allemaal door het leven. Veel dank voor dit cadeau. Ik wens u voortgang in groei en bloei toe. Moge de Heer geëerd worden door de vele vruchten in uw midden. De groeten van Anneke en Mark Verrips