Beleid ‘veilige Protestantse gemeente ’s-Gravenzande’ vastgesteld.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 22 september 2022 is het beleid om te werken
aan een ‘veilige Protestantse gemeente ’s-Gravenzande’ vastgesteld.
Het beleid voor een ‘veilige Protestantse gemeente ’s-Gravenzande’ is al enkele jaren geleden in
gang gezet, na een oproep vanuit de landelijke PKN. Het initiatief is in eerste instantie gestart met
het vormen van een vertrouwenscommissie waar gemeenteleden terecht kunnen bij de
vertrouwenspersonen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Vervolgens is er binnen de Algemene Kerkenraad maar ook met de wijkkerkenraden gesproken over
het belang van het uitdragen van een Veilige gemeente. De Protestante gemeente ’s-Gravenzande
kiest ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met
respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun
machtspositie maken. Denk hierbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties,
intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft hiervoor een beleid opgesteld en volgt hierbij het
Stappenplan Veilige Kerk, waar een meldprotocol onderdeel van is. Maar ook een gedragscode die
uitgereikt wordt aan alle vrijwilligers en medewerkers hoort daarbij. Al zijn er nu geen bekende
misstanden binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande, het is belangrijk er aandacht aan te
schenken, juist om ongewenst gedrag te voorkomen.
Veiligekerk.nl helpt kerken grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen, te voorkomen en
aan te pakken

    Marina Louwen 
    Scriba AK