Vier de verschillen

Bernd-Jan Gosseling, Judith de Mik en Dineke v.d. Meer

Allerlei tegenstellingen lijken in deze tijd steeds sterker te worden. Rondom politieke keuzes, ethische dilemma’s, verwijdering tussen verschillende generaties en culturen. Het verlangen naar nieuwe verbinding wordt veel genoemd, maar in de praktijk is dat soms moeilijk te realiseren. Dit beïnvloedt natuurlijk ook ons als gemeente, terwijl we juist worden opgeroepen om eensgezind te zijn. Maar hoe doe je dat als je heel verschillend bent en heel anders denkt dan iemand anders? Wat vraagt het van ons om op een goede manier om te gaan met onderlinge verschillen?

In deze verdiepingsavonden ontdekken we vanuit het verhaal van Filippus en de Kamerling (Handelingen 8) hoe we goed kunnen verbinden, juist ook als we grote verschillen ervaren. Zowel zeer uitgesproken als minder uitgesproken mensen zijn van harte welkom!

Maandagavond 14 november
Verbinden

Maandagavond 28 november
Volgen

Maandagavond 12 december
Vruchtdragen

Locatie: 19:30 uur @ De Kiem

Het volgen van Jezus is een avontuur waarin ons denken, ons karakter, onze vaardigheden en de visie waarmee we leven steeds verder door God gevormd wordt.