Vrijdag 15 april Goede Vrijdag | Viering Heilig Avondmaal | Wout van Haften

Pésach en Goede Vrijdag en de dagen daar omheen, vallen zowel in het Jodendom als het Christendom in dezelfde week, sterker op dezelfde dagen.
Afgelopen zondag, Palmzondag, correspondeert met de 10e Nisan, de dag waarop een lam gedurende 5 dagen werd afgezonderd in verband met Pésach, waarop het verhaal over de uittocht uit Egypte centraal staat.
Datzelfde lam werd tussen twee avonden, te weten 14 en 15 Nisan (bij ons Goede Vrijdag), geslacht en tijdens de daarop volgende Seideravond gegeten.
Het was die avond, dat Jezus met Zijn discipelen Zijn laatste Pésach vierde, waarbij Judas het brood en de wijn weliswaar nog met Jezus en de anderen deelde, maar vroegtijdig vertrok om Hem aan te geven bij de Hogepriester.

Gelovigen staan stil bij die feiten en komen op witte donderdag of goede vrijdag samen om te “gedenken, hoe vóór dezen ons de Heer heeft gunst bewezen”.
We vieren dan het (eerste) Avondmaal en zien samen uit naar Zijn Wederkomst, waarop we met Hem de vierde beker, gevuld met wijn of druivensap, zullen drinken in het Koninkrijk van God.

De dienst in de Kiem begint om 19.30 uur.