Week van Gebed 2019: Recht voor ogen
Van 21 t/m 26 januari vindt de week van gebed plaats. In 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in ‘s-Gravenzande zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Zowel nationaal als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.
De gebedssamenkomsten in ‘s-Gravenzande vinden plaats op maandagavond in De Dorpskerk, op dinsdagavond in Het Kruispunt, op woensdagavond in de Noorderkerk en donderdagavond in De Aar. Alle samenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer een uur. Vrijdag start een 24 uur durend gebed in De Brug. Organisator is De Raad van Kerken ’s-Gravenzande.