Zendingsproject voor Mozambique

Zendingsproject voor Mozambique

Jeugd met een Opdracht – Hulp voor Mozambique

In de maanden april, mei en juni ondersteunen we de projecten in Mozambique waar Daniel en Leoni betrokken bij waren. Ook Frank en Sandra Obdam, al 16 jaar werkzaam in Mozambique, ondersteunen deze projecten.

Op afstand is Leoni nog steeds betrokken bij de Discipelschap Training School (DTS). In juni start er een volledige DTS, een periode van 5 maanden waar (jonge) christenen leren over God kennen en Hem bekend maken.

Mael, Arcanjo en Januario leiden deze school. Zij hebben de afgelopen jaren samen met Leoni leidinggegeven aan de DTS-en. Ook is er nog een team betrokken bij de DTS. De uitdaging voor al de betrokkenen ligt op financieel gebied, zij moeten nl. ook in hun levensonderhoud voorzien tijdens een DTS. Het is fantastisch dat we hen daarmee kunnen ondersteunen zodat zij volledig beschikbaar zijn voor de DTS.

Verder zal een deel van het geld gaan naar collega’s die we frontiers noemen. Zij wonen en werken in gebieden waar nog geen christenen wonen, een flinke uitdaging voor hen. Het is gaaf om te zien hoeveel Mozambikanen verlangen en open staan voor de Waarheid.

Tot slot zal er een deel van het geld gaan naar collega’s op de basis van JmeO in Lichinga. Zij werken op de basisschool en in de kliniek van JmeO. Ook zij leven op basis van giften, een flinke uitdaging in Mozambique.

Namens iedereen in Mozambique heel hartelijk dank voor het ondersteunen van het zendingsproject!