Zondag 10 april | Palmzondag, Jezus als Koning verwelkomd?!  | Geert van ‘t Veer

In de Bijbel lezen we hoe Jezus een week voor zijn dood en opstanding in Jeruzalem met veel enthousiasme als Koning werd onthaald. Met welke verwachtingen deden mensen dat? Hoe anders was dat een week later, toen diezelfde mensen riepen dat Jezus gekruisigd moest worden. Dat leek het einde te zijn, maar werd juist het fundament van onze hoop! Te midden van alle ontwikkelingen in de wereld verlangen we ernaar dat er steeds meer van Jezus’ liefde en kracht zichtbaar wordt. Wat vraagt dit van ons? Zijn we bereid om Hem ook vandaag als Koning te verwelkomen? Van harte welkom om de viering mee te maken in De Kiem of online te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream!

Collecte