Zondag 12 mei | Laat Uw Koninkrijk komen – Hoe Jezus naar de Bijbel kijkt | Geert van ‘t Veer

Zondag 12 mei | Laat Uw Koninkrijk komen – Hoe Jezus naar de Bijbel kijkt | Geert van ‘t Veer

We worden allemaal beïnvloed en gevormd door de cultuur en omgeving waarin we leven. Jezus nodigt ons uit om onderdeel te worden van Gods nieuwe wereld – het Koninkrijk van God – en om in die reis gevormd te worden door Hemzelf en zijn Woord. Vanuit ons jaarthema pakken we de serie rondom De Bergrede verder op met het gedeelte waarin Jezus laat zien hoe Hij naar de Bijbel kijkt. Hoe kunnen wij in een tijd waarin de zeggenschap van de Bijbel aan alle kanten onder druk staat manieren vinden om Gods Woord serieus te nemen? Mag het doorwerken in onze keuzes en de manier waarop we gevormd worden? Leven met Gods Woorden geeft diepte en richting in de onvoorspelbare wereld van vandaag! Deze dienst is extra feestelijk omdat er een prachtig meisje opgedragen wordt. Als DNR familie mogen we haar verwelkomen en met elkaar de zegen van God over haar leven uitspreken. Je bent van harte welkom voor muziek, inspiratie vanuit Gods Woord, samen vieren en elkaar ontmoeten!

We starten om 10:00 uur in De Kiem en online meekijken kan

via:  www.denieuwerank.nl/livestream