Binnen De Nieuwe Rank geloven we in de kracht van gebed. Dit krijgt door het hele jaar heen op allerlei verschillende manieren vorm. Eén van de manieren zijn de voorbedediensten: zondagochtenden waarin we tijdens de dienst specifiek ruimte geven om voor je te laten bidden. Onder het zingen van mooie aanbiddingsliederen is er de gelegenheid om naar één van de gebedskoppels te gaan, die achter in de zaal beschikbaar zijn. Je kunt ook je gebed op een briefje schrijven en dat bij het kruis brengen. Dit is dan echt iets tussen jou en God. Je kunt natuurlijk ook gewoon luisteren naar of meezingen met de prachtige liederen. Doe wat bij je past. Voel je thuis, je bent meer dan welkom!

Locatie De Kiem aanvang 10:00 uur of online
via www.denieuwerank.nl/livestream  

Scan de QR code.