Zondag 14 mei 2023 | Kerk op maandag | Familiezaken met God | Geert van ‘t Veer

We worden door God uitgenodigd om alle dagen met Hem te leven. In alle rollen en verantwoordelijkheden die we hebben kan Gods verhaal verschil maken. Vanuit ons jaarthema ‘Kerk op maandag’ worden we opnieuw geïnspireerd door het onderwijs van Paulus aan de eerste kerk in Efeze. Deze keer met zijn aanmoedigingen voor gezinnen en families. Hoe kunnen ouders en kinderen elkaar versterken? Hoe verschillend onze eigen ervaringen hierin ook zijn, kind van onze ouders zijn we allemaal. Hoe zijn wij verbonden met onze ouders wanneer ze nog leven? En welke rol spelen onze ouders vandaag nog ook al hebben we afscheid moeten nemen? Wat betekent Gods grote verhaal voor hoe wij onze plek innemen in onze gezinnen en families? Mooi dat we juist ook deze zondag twee kinderen mogen opdragen en Gods zegen over hun leven mogen uitspreken. Iedereen is van harte welkom om mee te genieten van muziek, inspiratie en ontmoeting met elkaar! Welkom om 10:00 uur in De Kiem of via www.denieuwerank.nl/livestream.