Zondag 15 mei | Bestemd en geroepen voor een tijd als deze | Gijs van Dongen

Romeinen 8: 28-29.

Aanvang 10.00 uur in de Kiem.

Of kijk mee via: www.denieuwerank.nl/livestream!

Collecte