Zondag 15 oktober | Kerk op maandag | Leven vanuit Gods Woord | Dineke van der Meer

We hebben dit jaar al veel nagedacht over geloven waar je woont, werkt en leeft. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het belang van de Bijbel in het leven van alledag.

Kunnen wij met de Psalmist zeggen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad?” Het enthousiasme van de Psalmdichter over Gods Woord werkt bij mij aanstekelijk. Maar hoe geef je de woorden van God een plek in je dagelijks leven, zodat het een bron van inspiratie en kracht is, daar waar je woont, werkt en leeft?!

Je bent meer dan welkom om mee te denken, te vieren en te zingen van de goedheid van God. 

De dienst in de Kiem start om 10.00 uur en is ook te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream