Zondag 16 juli | Zendeling tegen wil en dank!?| Nelleke Vogel

Heb je weleens iets moeten doen waar je enorm tegenop zag? En dat je toen dacht “dat komt wel, ik stel het nog even uit.” Het spreekwoord zegt: “Van uitstel komt afstel”. Dat kan consequenties hebben, voor jezelf en voor anderen.
Het kan ook gebeuren dat God je iets op het hart legt om te doen en dat je het daar niet mee eens bent. Het gaat in tegen je rechtvaardigheidsgevoel bijvoorbeeld. En wat doe je dan? Ga je in discussie met God om Hem op andere gedachten te brengen? Ga je excuses verzinnen om onder de opdracht uit te komen? Het is een begrijpelijke menselijke reactie om te “vluchten” voor wat moeilijk is.
Maar “vluchten” voor Gods zendingsopdracht, kan dat eigenlijk wel?
Samen gaan we ontdekken wat de bijbel hierover zegt.

Welkom in De Kiem, de dienst begint om 10:00 uur. 

We zijn online te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream.