Zondag 17 juli | Alles is liefde! Toch? | Ds. Floris den Oudsten

Wat is liefde? Liefde, iedereen heeft er een beeld van : verliefde gevoelens, liefdesliedjes, films, BZV. Maar zondagmorgen 17 juli lezen we 1 Korinthe 13 en die haalt liefde weg uit de romantische sfeer. Veel van wat wij liefde  noemen is niet of maar deels de liefde waar de Bijbel over schrijft. Paulus gaat er bijna van zingen als hij schrijft wat volgens hem liefde is. Begrijpelijk als je beseft : God is liefde! Als wij onze liefde leggen naast Gods liefde, onze manier van liefhebben naast Gods manier van liefhebben. Wat ontdekken / leren wij daarvan?  

We zullen zien dat Paulus duidelijk maakt :  

– niet alles is liefde, maar liefde is wel alles  

– zonder liefde, is alles niets,   

– met liefde, is alles veel meer dan je denkt.  

Gods liefde schept een nieuwe wereld gebaseerd op liefde. Met Gods liefde schep jij ook een nieuwe wereld gebaseerd op liefde. Hoe? Weet je van harte welkom zondagmorgen 17 juli om daar meer over te horen/leren.  

Aanvang 10:00 uur in De Kiem of kijk mee via www.denieuwerank.nl/livestream

Collecte