Zondag 18 februari | STRIJD in je DENKEN | Bernd Jan Gosseling

Elk mens op aarde heeft te maken met het conflict in de hemelse gewesten. 

Er zijn 2 rijken die tegen elkaar strijden en die strijd vindt plaats hier op aarde. 

God wil dat je in contact komt met zijn liefde en met zijn plannen voor jou.

Dat je Jezus leert kennen. 

De duivel heeft een hekel aan God en aan alles wat met zijn plannen te maken heeft. Hij wil niet, dat jij ooit het plan van God gaat ontdekken. 

En het grootste deel van die strijd begint in ons denken. Daar waar jij en ik kiezen, wat we geloven. Daar gaan we over nadenken op 18 februari. 

2 Korinthiërs 10: 3-5 is het schriftgedeelte waar we naar gaan kijken.

Om 10:00 uur starten we in De Kiem. Iedereen is van harte welkom!  En online meekijken kan via:  www.denieuwerank.nl/livestream