Zondag 19 december 2021 – Thema: Wat zie jij? – Spreker: Jan Baan

We lezen Numeri 22 en ontdekken in deze geschiedenis dat Bileam een aantal dingen wél “ziet” en andere dingen niet. Voor sommige zaken moesten zijn ogen door God geopend worden. Wat zie jij bij het aankomend Kerstfeest? Een kribbe met het kindje Jezus of gezelligheid en een heerlijke maaltijd of …….

Wat is de ervaring die jij tot nu toe hebt opgedaan met voortschrijdend inzicht?
Omdat Numeri 22 een lang hoofdstuk is, willen we je vragen om thuis (als voorbereiding) het bijbelgedeelte te lezen.

Ter voorbereiding en voor in de dienst kun je een werkblad uitprinten: https://www.denieuwerank.nl/wp-content/uploads/2021/12/Wat-zie-jij.pdf

Zangleider

Gerdy van Erven

Collecte

1. Streekverband De Tien
2. Kerkbeheer

Plaats donatie