De bijbellezing van vandaag is Johannes 9 vers 1 tot 16.

Onlangs hadden we een mannendag. We zagen dat blindheid je voor een keuze stelt: Hoe reageer je op iemand die gehandicapt is? Zoek je verbinding? Zoek je een ingang? Zoek je liefde te delen? Of ga je redeneren? De discipelen deden dit laatste. Ze vragen Jezus wie er gezondigd heeft. Hij of zijn ouders. De Rabbijnen dachten namelijk dat een baby in de moederschoot al kon zondigen en dus strafwaardig was. Wat een ijskoude theologie.

Jezus is zo anders. Hij stopt. Hij kijkt. Hij roept mensen die van zichzelf uit niet zoveel meer kunnen. De geestelijke trap niet kunnen en willen beklimmen. Ze hebben maar 1 vraag: Help mij Here Jezus. En dat is genoeg. “Deze man is blind, opdat Mijn naam in hem verheerlijkt wordt”, zegt Jezus.

Hoe kijken we naar mensen die worstelen met hun blindheid, hun alcoholverslaving, hun lichtgeraaktheid. Gaan we redeneren, verwijderen we ons van hen? Hoe kijken we naar de blindheid van onze kinderen. Ergeren we ons eraan, omdat ze iets zeggen over hoe wij geweest zijn of nog zijn? Herkenbaar toch?
Hoe kijken we naar de teamleden van onze huiskring of muziekgroep, kerk of welke kring dan ook? Zien we elkaar, ook als er (in nederigheid) blindheid wordt geconstateerd? Willen we verbinding, ook als het stroef loopt? Gaat het helemaal niet om mij, maar om verheerlijking van de naam van Jezus. Juist ook als ik moet zeggen, Heer op dit gebied ben ik nog blind, maak mij ziende.

Doen! Want dan worden blinde ogen geopend en Zijn naam verheerlijkt in blind vertrouwen. Dat is toch goud, of niet soms? Dat is toch de roeping van iedere Christen, ook in de Rank.

Locatie: De Kiem
Aanvang: 10:00 uur
of online via: https://denieuwerank.nl/livestream

Collecte