Zondag 2 juni | Waarom het evangelie delen? | Jan Wolsheimer

Deze zondag gaan we met elkaar nadenken over de noodzaak en de grote vreugde van het delen van het evangelie. Als voorbereiding kun je lezen: 2 Koningen 6 vers 24 – 30 en Romeinen 1 vers 14 – 16.

De missie van de kerk komt niet voort uit een wettisch moeten, als een last die christenen torsen, maar uit een ‘explosie van vreugde’. – citaat van Lesslie Newbigin. (Brits theoloog die leefde in de 20e eeuw.)

Stel jezelf de volgende vragen:
1. Op welke manier ben jij bezig met het verspreiden van het evangelie in je eigen context? Gebruik daarbij de dringende woorden van Paulus uit Romeinen 1 vers 14.
2. Wat zou je kunnen leren van de kerk uit het Globale Zuiden? En zij van ons?

Jan Wolsheimer, verbonden aan CAMA Zending, zal deze zondag voorgaan in de dienst.

Je bent van harte welkom voor muziek, inspiratie vanuit Gods Woord, samen vieren en elkaar ontmoeten!

We starten om 10:00 uur in De Kiem en zijn online te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream