Zondag 21 augustus | Vrij om uit liefde te leven | Eric Moor

We moeten vaak beslissingen nemen en niet altijd kunnen we daar lang over nadenken. Onze beslissingen laten zien wat ons werkelijk beweegt… als we dat tenminste werkelijk willen zien. Het gedrag van Saul, een koning in de Bijbel, laat aan ons zien wat hém beweegt. Hij geeft aan een duidelijk omschreven opdracht van God op zijn eigen kromme manier gehoor. Saul laat hierin zien dat hij niet in de vrijheid leeft om God en anderen lief te hebben. Angsten houden hem in de greep bij het nemen zijn beslissing. De Bijbel stelt ons voor een keus: laten we ons leiden door angst of door Gods liefde? Aan de reactie van Saul is te zien dat hij wegloopt voor deze vraag. Het is echter een verschil van dag en nacht of we ons dit af durven vragen en ernaar durven te handelen. Het verhaal van Saul brengt ons bij ons hart waarbij we God kunnen vragen om daar door Zijn liefde angsten te verdrijven.

Welkom in De Kiem om 10.00 uur of kijk mee via www.denieuwerank.nl/livestream

Collecte