Zondag 21 januari | Week van Gebed | Heb God lief… en je naaste als jezelf | Krijn Hage

Deze zondag start de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken.

Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. Toch is deze liefde (nog) niet vanzelfsprekend. Niet in de wereld, maar ook niet bij de mensen rondom Jezus. Maar van Jezus kun je wel leren wat liefde is.

We staan deze zondag stil bij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Daarin laat Jezus zien dat liefde meer is dan een mooi woord. Het is een manier van kijken, doen, leven. Aan Jezus zelf kun je zien hoe diep deze liefde is.

Spreker is Krijn Hage, aanvang 10:00 uur in De Kiem of online via

www.denieuwerank.nl/livestream