Zondag 22 januari 2023 | Focus op God | Bernd Jan Gosseling

Ik wil het heel graag met jullie hebben over het onderwerp Focus op God. We leven in een tijd waarin we telkens worden afgeleid door dingen die onze aandacht vragen. Niet alles is gelijk verkeerd, maar ze staan vaak behoorlijk in de weg om met God te wandelen. Zondag wil ik graag met jullie nadenken over dit onderwerp. Als je wilt kun je van tevoren 
Hebreeën 12 vers 1-3 lezen.

Blessed to be a blessing
Bernd Jan Gosseling

Welkom in de Kiem. De dienst start om 10.00 uur. Of volg de dienst online via www.denieuwerank.nl/livestream