Zondag 23 juli | In vrijheid verbonden | Hermineke Vonk

In vrijheid verbonden lijkt een contradictio in terminis, een innerlijke tegenstrijdigheid. Want vrijheid en verbondenheid lijken twee woorden die niet bij elkaar horen. Of je bent vrij of je bent verbonden. Toch hebben ze meer met elkaar te maken, dan wat op het eerste oog lijkt. Vanuit Galaten 5 gaan we ontdekken wat hiermee bedoeld wordt. Wat gebeurt er wanneer de vrijheid groter is dan de verbondenheid? Wat gebeurt er wanneer de verbondenheid groter is dan de vrijheid? Hoe heeft God dit bedoeld? Dit vraagt best wat van ons. Het meest passende beeld is misschien wel het beeld van een koord-danser. Met oefening is het mogelijk om op het koord te blijven, maar er is zorg en aandacht nodig om er niet af te vallen. Maar alleen door op het koord te blijven, kom je verder. Durf je het aan?

Welkom in De Kiem, de dienst begint om 10:00 uur. 

We zijn online te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream.