Zondag 24 april | Moet ik soms op mijn broer passen? | Eric Moor

God vraagt aan Kaïn waar zijn broer is en hij antwoordt met deze wedervraag. Jezus laat duidelijk zien wat het antwoord is. Ook voor jou en mij.
Op een dag ziet Hij een mensenmassa die voortgejaagd wordt en gebukt gaat onder zware lasten, omdat er geen herders zijn die naar deze mensen omzien. Hun nood gaat Hem enorm aan Zijn hart.
Na Zijn opstanding en hemelvaart is Hij een Herder voor ons, Zijn schapen. Toch heeft Hij nog steeds die last op Zijn hart. Hij vraagt mensen zoals jij en ik, om Hem als de grote Herder te helpen. Iedereen kan helpen als je maar schaap bent die aan het leren is om de Herder te volgen. Doe je mee?

Aanvang 10.00 uur in de Kiem.

Of kijk mee via: www.denieuwerank.nl/livestream!

Collecte