Zondag 24 september | Mag ik Uw gezicht zien | Geert van ‘t Veer

Het volk Israël vanuit Egypte naar het Beloofde Land leiden, is een uitdagende opdracht voor Mozes. Het is een reis met grote hoogtepunten en tegelijk is er ontevredenheid, strijd en ongehoorzaamheid aan God. In Exodus 33 en 34 lezen we hoe Mozes het op blijft nemen voor het volk en God vraagt om trouw te blijven en zijn volk te blijven zegenen. Maar hij heeft ook in zijn persoonlijke reis en verantwoordelijkheid nieuwe bevestiging nodig en vraagt uiteindelijk aan God een grote en kwetsbare vraag: “Laat mij toch Uw majesteit zien.” Om zijn dagelijkse roeping uit te blijven leven verlangt hij naar meer zicht op wie God is. Wat volgt is een bijzonder moment waarin God zichzelf op een nieuwe manier aan Mozes laat zien. Deze zondag is een voorbededienst waarin we extra ruimte willen maken om net als Mozes onze vragen, zorgen en uitdagingen bij God te kunnen brengen. En verlangen ook wij naar vernieuwd zicht op wie God is om onze roeping in ons dagelijks leven uit te leven.

De dienst in de Kiem start om 10.00 uur en is ook te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream