Zondag 25 februari | Laat Uw Koninkrijk komen – De verwachting van het Koninkrijk | Geert van ‘t Veer

Deze zondag gaan we verder met ons jaarthema, waarbij we focussen op het gebed dat Jezus ons leerde bidden: “Laat Uw Koninkrijk komen.” De komst van het koninkrijk van God is niet iets wat met Jezus in het Nieuwe Testament als iets nieuws wordt gepresenteerd. De eerste grote lijnen van het Koninkrijk en de verwachting van het Koninkrijk zien we terug vanaf het allereerste begin van de Bijbel. In het grote verhaal van God laat Hij steeds meer zien wat Zijn plan en verlangen is en wordt er een Redder aangekondigd. We gaan met elkaar ontdekken hoe de verwachting van het Koninkrijk wordt opgebouwd en uiteindelijk een climax vindt in de komst van Jezus. Op een heel andere manier dan mensen hadden bedacht. Met welke verwachting leven wij? En wat betekent de onverwachtse invulling van het Koninkrijk voor ons leven? Iedereen is welkom om deze dienst mee te vieren: 10:00 uur in De Kiem of online via

www.denieuwerank.nl/livestream