Zondag 25 september | Wat doe jij met jouw land? | Bert Reinds

Door de hele Bijbel toont de Here God principes waaruit blijkt dat Hij gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Zo ook bij ons thema. De Here geeft zijn volk, zijn kinderen land, land in letterlijke en figuurlijke zin. Hij geeft land in de zin van: verantwoordelijkheid, en land in de zin van gebied, spullen, mensen.

Hoe kun jij met dat verkregen ‘land’ zo omgaan zodat het verlicht, gezouten, bevrijd, hersteld en uitgebreid wordt? Zodat we naast het genieten van de vrede met Hem ook onze verantwoordelijkheid van het kindschap-Gods dragen. Opdat de mensen zeggen: God is goed! Met de gelijkenis van de talenten in zijn achterhoofd wil Bert Reinds deze vragen uitpakken op zondag 25 september. Van harte welkom in De Kiem aanvang 10:00 uur of online via: 

https://denieuwerank.nl/livestream

Collecte