Zondag 26 juni | Niet tobben, maar danken | Ds. Wout van Haften

De Opstanding van Jezus van Nazareth bracht de nodige gevolgen met zich mee. 
Petrus laat zich, nadat Jezus hem van zijn trauma over de verloochening heeft bevrijd, van een heel andere kant zien.
Zijn oproep tot bekering raakt de toehoorders diep.

Petrus roept niet maar wat, maar onderbouwt zijn stelling met bewijs. “Geen geloof zonder bewijs”, luidt de titel van een boek. Niet alleen hebben meer dan 500 broeders de Opgestane gezien en gesproken, maar er is meer. David, die  1000 jaar eerder leefde, heeft er al van geweten, leert Psalm 16; hij was een profeet en wist dat de Christus zou opstaan en Davids troon zou gaan bezetten. Maar ook Job wist er kennelijk van toen hij het uitriep: “Ik weet mijn Verlosser leeft”. Wij geloven in en dienen een opgestane Heer, reden genoeg daar tijdens het Avondmaal bij stil te staan en te danken voor het door Hem volbrachte werk.

Aanvang 10:00 uur in De Kiem of kijk mee via www.denieuwerank.nl/livestream

Collecte