Zondag 26 maart 2023 | Kerk op maandag | De kracht van samen | Geert van ‘t Veer

Vanaf januari zijn we van start gegaan met ons jaarthema Kerk op maandag – geloven waar je woont, werkt en leeft. We geloven dat het op Gods hart is dat onze omgeving tot bloei komt: onze werkplek, de wijk waar we wonen, de familie en vrienden waar we mee verbonden zijn. Het mooie is dat je dat niet alleen hoeft vorm te geven. God heeft ons als kerk aan elkaar gegeven; we vormen samen een community. Deze zondag willen we daarom ook met elkaar in gesprek zijn rondom het jaarthema. We mogen delen, elkaar aanmoedigen en zo vanuit de kracht van samen de kerk op maandag vormgeven. Deze Community Zondag lunchen we ook met elkaar. Er is genoeg voor iedereen, dus van harte welkom om deze ochtend mee te genieten van muziek, inspiratie, ontmoeting en lekker eten. We starten om 10.00 uur in De Kiem en zijn online te volgen via  www.denieuwerank.nl/livestream