Zondag 26 mei | Laat Uw Koninkrijk komen – Wie je bent als niemand kijkt | Geert van ‘t Veer

Zondag 26 mei | Laat Uw Koninkrijk komen – Wie je bent als niemand kijkt | Geert van ‘t Veer

Als mensen zijn we allemaal op zoek naar goedkeuring, aanvaarding en bevestiging. Maar wie ben je als je je werk of gezondheid verliest? Wie ben je als niemand naar je kijkt? Welke keuzes maak je dan? Dat wat je leeft wanneer je alleen bent zegt heel veel over wie je bent. In de Bergrede nodigt Jezus ons uit om onszelf op momenten terug te trekken in de binnenkamer. Een plek waar je alleen met God bent. Om buiten het zicht en zonder de waardering van anderen Hem te ontmoeten en vrijgevig te zijn. Vanuit ons jaarthema pakken we de serie rondom De Bergrede verder op en ontdekken we steeds meer wat het van ons vraagt om de cultuur van Zijn Koninkrijk te leven. Deze dienst is extra feestelijk omdat er een prachtig meisje gedoopt wordt. Als DNR familie mogen we haar verwelkomen en met elkaar de zegen van God over haar leven uitspreken. Je bent van harte welkom voor muziek, inspiratie vanuit Gods Woord, samen vieren en elkaar ontmoeten! 

We starten om 10:00 uur in De Kiem en online meekijken kan via:  www.denieuwerank.nl/livestream