Er wordt in de Bijbel op verschillende plekken een appèl gedaan dat we de aangestoken lamp niet moeten verstoppen (bv Lucas 11:33-36). Wat bedoelt Jezus precies met deze oproep? Wat wordt er bedoeld met die lamp en hoe geef je deze de passende plek? Durven we hierin eerlijk naar onszelf te kijken? Hoe verlicht ben jij?

Van harte welkom in De Kiem, aanvang 10:00 uur of online via

 www.denieuwerank.nl/livestream  

Scan de QR code.