Zondag 28 augustus | Vrucht dragen, een levenslang leerproces | Mark Verrips

Het verhaal van de Nieuwe Rank is het verhaal van de wijnstok met de vele ranken. Aan de protestantse vertakking groeide een klein rankje. Een experiment van 10 zondagen. Inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig functionerende wijkgemeente. Bij mijn afscheid van de Nieuwe Rank als consulent kijk ik nog een keer naar dat hoofdstuk over de ranken. Dat staat in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. Wat kunnen we daar vandaag van leren? Wat me opviel, is dat er na het vrucht dragen staat: en jullie zullen mijn leerlingen zijn. Dat bracht mij tot het thema: vrucht dragen, een levenslang leerproces. Dat proces van aan en afleren houdt niet op. Althans als we vruchten willen blijven dragen. Oorspronkelijk was de planning dat we op deze zondag het avondmaal zouden vieren. Het avondmaal als afscheidsmaal had goed gepast. Dat plan is gewijzigd, omdat dit mijn laatste reguliere bijdrage is als predikant van de protestantse gemeente. Een toekomst met groei, bloei en met veel vruchten gewenst, mark Verrips

Aanvang 10:00 uur op het Juliana Sportpark.  De buitendiensten zijn helaas níet te volgen via een livestream.

Collecte