Zondag 28 januari | Verbond en Koninkrijk vanaf het begin | Geert van ‘t Veer

Dit jaar denken we met elkaar na over het gebed dat Jezus ons leerde bidden: “Laat Uw Koninkrijk komen.” De komst van het koninkrijk van God zie je door heel de Bijbel heen terugkomen. En de manier waarop het koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt, is door het verbond tussen God en mensen. Het kruis en het koninkrijk kun je dan ook niet los van elkaar zien. Het gaat in de Bijbel over God als Vader en God als Koning; over relatie en over verantwoordelijkheid; over zijn liefde en over zijn kracht. Vanaf de allereerste bladzijde van de Bijbel maakt God zichzelf en zijn plan voor deze wereld op die manier bekend. Mooi om deze ochtend ook samen het Avondmaal te beleven: samen het nieuwe verbond vieren waardoor Jezus de weg naar de Vader heeft geopend en wij deel mogen krijgen aan zijn koninkrijk!

Iedereen is welkom om deze dienst mee te vieren aanvang 10:00 uur in De Kiem of online via: 

www.denieuwerank.nl/livestream