Zondag 3 maart | Community Zondag |Wat heb jij te delen? | Roy Vogelaar

A.s. zondag is er een speciale communityzondag met Compassion & Xpeditie 3.6.0
Het is een dienst voor alle generaties en alle kinderen vanaf 4 jaar (groep 1) zijn van harte welkom! Voor de kinderen van 0-4 jaar is er opvang tijdens de dienst.
In deze dienst staat het werk van Compassion centraal: zij zetten zich in voor kinderen in extreme armoede. Via lokale kerken zet Compassion zich in om (jonge) kinderen en gezinnen te ondersteunen via verschillende programma’s. Via kindsponsorprogramma’s worden kinderen ondersteund om naar school te gaan, krijgen zij toegang tot medische zorg en gezonde maaltijden. Compassion werkt altijd via de lokale kerken met het doel kinderen en hun gemeente te ondersteunen. Xpeditie 3.6.0 is er voor gezinnen die zoeken naar een leven met God, die betrokken zijn met de wereld en dit aan hun kinderen willen voorleven. Samen verzorgen zij interactieve diensten -voor alle leeftijden- waarin Roy Vogelaar spreekt. Aan jou wordt de vraag gesteld ‘Wat heb jij te delen?’
En bij een echte community-zondag horen community-activiteiten. Na de dienst is er een actie voor de Compassion Muskathlon, die in oktober 2024 in Oost-Timor (Indonesië) gaat plaatsvinden. Annemieke Epema gaat aan deze Muskathlon deelnemen. Een van de thuiskringen zorgt voor zelfgemaakt gebak & lekkers voor bij de koffie en er is een poffertjeskraam, waar poffertjes voor jong en oud gebakken worden! De opbrengst van deze activiteiten gaat geheel naar de Muskathlon 2024. Zorg voor een opgeladen telefoon, want je kunt met een QR code betalen (en contant kan ook 😊).
Er is een stand van Compassion waar nog meer informatie wordt gedeeld over hun werk voor kinderen in extreme armoede, met de mogelijkheid om een kind te sponsoren.

Deze dienst werken we samen met Roy Vogelaar (Compassion) en Annasjouk Nijhof (Xpeditie 3.6.0.).

Vanaf 10:00 uur in De Kiem of online via www.denieuwerank.nl/livestream