Zondag 3 september | DNR Doopfeest | Geert van ‘t Veer

Op zondag 3 september vieren we met elkaar een mooi feest: 8 mensen die hun geloof in God belijden door zich te laten dopen! We starten om 10:00 uur met een viering in De Kiem met aanbidding, uitleg over de doop en vooral getuigenissen; verhalen van de dopelingen waarin ze vertellen wat God in hun leven doet en gedaan heeft. Zo mooi om te horen en te zien hoe God ook vandaag levens van mensen verandert en vernieuwt! Aansluitend is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten met een bakkie koffie en thee en daarna is iedereen welkom om mee te gaan naar het strand. Vanaf 12:30 uur komen we samen bij slag Vluchtenburg en zullen de dopelingen in zee gedoopt worden. We zien uit naar een feestelijke dag waarin we als gemeente samen met vrienden en familie van de dopelingen het leven met God mogen vieren!

De dienst in de Kiem is ook te volgen via www.denieuwerank.nl/livestream