Zondag 5 juni | Pinksteren 2022 | Geert van ‘t Veer

Deze zondag vieren we het Pinksterfeest! We vieren dat God de Heilige Geest aan ons gegeven heeft. God blijft niet op afstand, maar Hij komt dichtbij. In ons hart! Hij wil ons van binnenuit vrede, vreugde, kracht en richting geven. En ons onderling verbinden. Want op de dag dat de Heilige Geest kwam, ontstond de Kerk. Niet de gebouwen, maar groepen mensen die samen het Leven met God vieren en uitdelen. Samen zijn we de Kerk. De eenheid staat soms onder druk en we voelen ons soms alleen, maar de Heilige Geest kan en wil ons onderling verbinden. Welkom om deze morgen samen het Pinksterfeest te vieren!

Aanvang 10.00 uur in de Kiem.

Of kijk mee via: www.denieuwerank.nl/livestream!

Collecte