Zondag 7 mei | Vreest niet! Ik heb je geroepen! | Ilse Lamers

Bijna 400 keer in de Bijbel staat: Wees niet bang of Vrees niet. De profeet Jesaja mag tegen de Israëlieten zeggen, die op dat moment in een ander land in ballingschap zitten, dat ze niet bang hoeven te zijn. Waarom niet? Ze hebben daar toch alle reden toe? Dan komt God met Zijn beloften dat Hij hen verlost heeft en geroepen. Het geeft hen moed en kracht dat God van hen houdt.

Hoe zit dat met U, jou en mij?

Wees welkom in De Kiem. De dienst start om 10:00 uur. Of kijk mee online via:  www.denieuwerank.nl/livestream