dopen en opdragen

mensen veranderen als ze God of Jezus ontmoeten

Als de nieuwe rank mogen we samen een gemeente zijn. Een beeld van de gemeente is dat we samen één lichaam vormen door onze eenheid met Jezus Christus. We zijn allemaal anders, maar we zijn met elkaar verbonden.

Binnen de nieuwe rank is het mogelijk om op meerdere manieren uiting te geven van ons geloof.  In onze gemeente kunnen ouders hun kind laten dopen (kinderdoop). Ook kunnen ouders er voor kiezen om voor hun pasgeboren kind te laten bidden en een zegen over zijn/haar leven te laten uitspreken door de voorganger (opdragen). Naast een aantal andere aspecten brengen in beide situaties de ouders hun dankbaarheid aan Onze Vader God, die de Schepper is van dit nieuwe leven. Zij mogen als ouders hiervan getuigen tijdens onze zondagse samenkomst.

Als jongere of volwassene is het mogelijk om openbare geloofsbelijdenis te doen, wanneer zij God als hun Vader hebben leren kennen en de Here Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Binnen De nieuwe rank is het ook mogelijk om als jongere of volwassene je te laten dopen, door volledige onderdompeling in water. Dit geldt ook als een persoonlijk keuze om te getuigen van het leren kennen van God als Vader en het aannemen van de Here Jezus als hun Verlosser. Wij vinden het belangrijk dat in beide situaties deze persoon getuigt wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn/haar leven heeft bewerkt en hoe deze persoon tot deze keuze is gekomen. Dit als bemoediging en inspiratie voor andere gemeenteleden of bezoekers.

Binnen de Protestantse Kerk is het uitgangspunt dat de doop slecht éénmaal bediend wordt. Onder doop verstaan we dat er gedoopt is “in naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”. Bij de persoon die niet als kind gedoopt is, wordt er uitgesproken dat: “ we dopen je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Vandaag bevestigen we dat je op grond van je geloof met Jezus Christus bent gestorven (dan wordt er ondergedompeld) en met Hem mag opstaan in een nieuw leven”.

Voor de persoon die wel als kind gedoopt is, wordt er uitgesproken dat:  “ als kind ben je gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Vandaag bevestigen we dat je op grond van je geloof met Jezus Christus bent gestorven (dan wordt er ondergedompeld) en met Hem mag opstaan in een nieuw leven”.

Dit op grond van de Bijbel, waarin staat (Romeinen 6: 4b-5 HB) dat we mogen weten dat “zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en één in leven”.
Als kernteam beseffen we dat de doop veel facetten en theologische invalshoeken kent. Reeds eeuwen is de doop onderwerp van gesprek en discussies binnen kerken. Ook onder leden van de nieuwe rank leven er verschillende meningen. Als kernteam van onze gemeente waarderen wij dat deze vier mogelijkheden in De nieuwe rank naast elkaar mogen bestaan. We vragen u als gemeente  om elkaar niet te overtuigen van een ieders gelijk, maar om elkaars geloofskeuzes te respecteren. Ondanks onze verschillen mogen we onze eenheid vinden in ons gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus als Heer.

We zien uit naar gezegende samenkomsten met elkaar, waarin we onze God de eer mogen geven die Hem toekomt. “Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God. Voor Hem is alle eer. Voor altijd en eeuwig”. (Romeinen 11: 35 HB)

Kiezen voor Jezus

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12: 12