avondmaal

Jezus gaf ons de opdracht om het avondmaal te vieren

Heilig avondmaal

Binnen de nieuwe rank vieren we met regelmaat het Avondmaal met elkaar. De manier waarop we dat vieren kan verschillen, zodat we steeds blijven nadenken over de betekenis. Want hoewel de vorm waarin we Heilig Avondmaal vieren kan verschillen: de betekenis blijft hetzelfde.

Waarom vieren wij het Heilig Avondmaal?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Wij vieren het Avondmaal, omdat Jezus ons de opdracht heeft gegeven om dat te doen. Deze opdracht gaf Jezus aan Zijn discipelen tijdens de Pesach-maaltijd, de avond voor Zijn lijden en sterven. (Mat. 26:26-29; Marc.14:22-25; Luc.22:14-20; 1 Kor. 11:17-34). Na de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is de Christelijke gemeente het Avondmaal blijven vieren.

Wat is de betekenis van het Heilig Avondmaal?

De eerste keer dat het Avondmaal werd gevierd, was tijdens het Joodse Paasfeest. Jezus deelt de Pascha maaltijd met Zijn leerlingen. Bij deze Pascha maaltijd werd herdacht dat het Joodse volk bevrijd was uit de Egyptische slavernij (Exodus 12).
Wanneer Jezus deze maaltijd deelt met Zijn leerlingen neemt Jezus het brood, sprak er het zegengebed over uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.’ Hiermee heeft het Heilig Avondmaal alles te maken met het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Zijn lichaam werd aan het kruis verbroken en Zijn bloed vergoten. Zo offerde Hij Zijn eigen leven. Dat offer is √©√©nmalig. Het kan en hoeft nooit overgedaan te worden. Met de viering van het Avondmaal doen we het offer niet over, maar bij het Avondmaal denken wij eraan dat Jezus dit voor ons gedaan heeft.

Kiezen voor Jezus