13 maart | Biddag voor Gewas en Arbeid

Het thema voor deze avond is: ‘Wat je zaait zul je oogsten!?’ Een bekend spreekwoord dat we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament tegenkomen. Er staat in dit geval echter een uitroepteken en een vraagteken achter. Want wat al je de zin omdraait: Zul je oogsten wat je zaait? Dan verandert zekerheid in onzekerheid. Het oogsten kan blijkbaar in twijfel getrokken worden. Zal wat gezaaid is werkelijk zijn vruchten opbrengen? Zowel in het natuurlijke leven als in het geestelijk leven zijn er belangrijke factoren die bijdragen aan een rijke oogst of het mislukken daarvan. Groeien en vrucht dragen is blijkbaar geen vanzelfsprekendheid. Samen gaan we ontdekken wat Jezus en de apostel Paulus hierover te zeggen hebben.

Aanvang: 19.30 uur. Plaats: De Beatrixzaal in de Kiem. Spreekster: Nelleke Vogel.