ons verhaal

ontmoeten | aanbidden | delen | groeien | kerk zijn

Waar groei begint met ontmoeting

Wat is ons verlangen?

De Nieuwe Rank is een gemeente binnen PKN ‘s-Gravenzande waar je welkom bent. Ons verlangen is om samen de Here Jezus te dienen en naar Hem op zoek te gaan. We willen betrokken zijn op elkaar, en elkaar echt zien. Zo zijn we verbonden met elkaar en met God. We zijn een actieve gemeente, waar we ook van jouw talent gebruik willen maken. Zo hopen we dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt op de mensen om ons heen, zodat we Gods liefde kunnen laten zien aan de wereld. Samen gaan we op zoek, in de Bijbel, naar de antwoorden op jouw vragen en bidden we voor ontmoetingen met God.

Hoe laten we dit zien?

In De Nieuwe Rank staat ‘het goede nieuws van nieuw leven in en door Jezus Christus’ centraal. Dit komt tot uiting in toegankelijke prediking, zang en muziek en in het netwerk van thuiskringen waar we in kleine groepjes samenkomen. Dit vergroot de betrokkenheid op elkaar. Daarnaast zijn er eigentijdse programma’s voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ook worden er geloofsopbouwende cursussen en herstelprogramma’s aangeboden om te leren leven zoals Jezus dat heeft bedoeld.

De Nieuwe Rank is een gemeente waar ....

veel activiteit is. Mensen zijn actief betrokken bij de kerk. Er is een welkomteam dat bezoekers bij de ingang van de kerk welkom heet. Muziek en zang maken de aanbidding aanstekelijk om mee te doen.

Ook op zondag kun je zien dat de mensen blij zijn om elkaar te zien. Een groot deel van de bezoekers blijft koffie drinken. Mensen ontmoeten elkaar en zijn geïnteresseerd in elkaar. Gemeente zijn is nog leuker als je actief meedoet. Er zijn verschillende commissies waar je actief aan mee kan doen. Dat kan op allerlei gebieden, voor een langere tijd of voor kortdurende projecten. Je leert elkaar zo kennen en we ontdekken meer en meer dat we elkaar nodig hebben; samen zijn we De Nieuwe Rank.

 

DNR Toekomstdroom

De Nieuwe Rank is een groeiende gemeente en daar zijn we enorm dankbaar voor! We zijn een plek waar jong en oud zich thuis voelen, waar we samen groeien in geloof en verschil willen maken in onze directe omgeving. In deze onzekere en sterk veranderende wereld willen we ook in de toekomst een bloeiende gemeente zijn. Wat vraagt dit van ons?

Lees verder

In gesprek met Geert van 't Veer

Geert van ‘t Veer is sindskort de voorganger van De Nieuwe Rank. In dit interview leren we hem, zijn gezin en leven met God beter kennen. Ook praten we over voor welke uitdaging de kerk in deze tijd staat.

Lees hier het hele gesprek.

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.

Psalm 95: 6

Logo van De Nieuwe Rank

Mensen verzamelen zich rond het kruis. Zij houden elkaar vast: zowel uit zorg voor elkaar, als uit verbondenheid. Samen!

De geheven armen zijn die van aanbidding, en stralen tevens enthousiasme uit. Blij!

De vorm is aan de onderzijde geopend om aan mensen van buiten te laten weten: er is nog plek voor je, je bent welkom!

De kleuren zijn veelkleurig, maar toch één.

Eenheid in verscheidenheid!

God en elkaar ontmoeten tijdens samenkomsten en andere activiteiten

God groot maken door gebed, zang, muziek en onze manier van leven

geloof delen, elkaar bemoedigen en
helpen als het nodig is

samen groeien in geloof
jong leert van oud en andersom

geloven over muren heen en
omzien naar de mensen om ons heen