contact

elke vraag verdient een antwoord

Locatie

Zalencentrum “De Kiem”
Julianaweg 91
2691 GC ‘s-Gravenzande

Contact

Heb je een vraag over de nieuwe rank? Neem dan contact op door een mail te sturen naar: secretariaat@denieuwerank.nl

Dagelijks bestuur

  • André Prins, voorzitter
  • Gerard van der Wel, secretaris
  • Gert van Holst, kerkrentmeester

Voorganger

Gemeenteopbouwwerker

Pastorale medewerkers

  • Elly van der Sar (gebedsteam) 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen kunnen klachten van alle gemeenteleden in behandeling nemen. Hiervoor is een speciale commissie.
Klik hier voor meer informatie.

Bankgegevens

Wil je een bijdrage leveren dan kan dat!
IBAN: NL78RABO0150219156
BIC: RABONL2U

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Johannes 15: 7