Bedankbericht Voedselbank Westland

Naar aanleiding van de inzamelingsactie op 12 en 13 maart jl. ontving de diaconie onderstaand bedankbericht van de voorzitter van de Voedselbank Westland:
Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken.
Al vele jaren zamelen jullie voedsel en schoonmaakmiddelen in voor onze Westlandse Voedselbank.
In november de zogenaamde blikkenactie en in maart de schoonmaakmiddelen. Zondag 12 maart was er weer zo’n actie en de maandag daarop mochten we dat in ontvangst nemen. We werden verrast door de grote hoeveelheid die jullie bij elkaar gebracht hadden. Fantastisch dat zovelen aan onze Voedselbank denken en een warm hart toedragen. Daar zijn we oprecht blij en dankbaar voor.
Door de inflatie, hoge energieprijzen e.d. is het aantal klanten met 50 gestegen en zitten we nu tegen de 200 aan = 630 monden waarvoor we wekelijks klaar moeten staan. Mede door jullie steeds weerkerende steun zijn we in staat om hen een passend voedselpakket te geven waar ook non-food als wasmiddelen, shampo’s, tandpasta, enz. bij passen. Waarvoor onze hartelijk dank!
Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van Voedselbank Westland, Aart Quak, voorzitter.