De Nieuwe Rank viert 15-jarig bestaan!

Op zondag 30 juni vieren we met elkaar dat De Nieuwe Rank alweer 15 jaar bestaat. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: Community ontmoeting
Ontmoeting als thuiskring op een locatie naar wens of ontmoet andere DNR-leden in De Kiem.
15.00 uur: Celebration (viering)
Een speciale samenkomst in De Kiem voor jong en oud om 15 jaar DNR te vieren.
17.00 uur: BBQ
Na de viering gaan we samen eten tijdens een gezellige BBQ in de tuin van De Kiem. Voor de kinderen is er een springkussen. De kosten hiervan bedragen € 12,50 per volwassene en € 7,50 per kind (4 t/m 12 jaar). Als je aan de BBQ wilt deelnemen vragen we je hiervoor op te geven. Dit in verband met de bestellingen die gedaan moeten worden. Dat kan uiterlijk 24 juni via deze link: https://forms.gle/F9sGErmrsdoYgvXM9
Geef daarbij aan met hoeveel volwassenen en met hoeveel kinderen je wilt komen en of je dieetwensen hebt. Dit kun je doen bij de algemene opmerkingen in de link. We gaan ervan uit dat wie zich aanmeldt voor de BBQ ook daadwerkelijk deelneemt. Als je je aanmeldt krijg je een tikkie om te betalen.
Wij kijken uit naar een gezellige dag waarbij we deze mooie mijlpaal van De Nieuwe Rank samen vieren. Ook niet-leden van De Nieuwe Rank zijn welkom! Zij kunnen zich ook opgeven via de link: https://forms.gle/F9sGErmrsdoYgvXM9
Ben je erbij?!
Het organisatorisch comité,
Eelco Hordijk, Gerard van der Wel