Goede Vrijdag 29 maart

Spreker: Geert van ‘t Veer

In deze viering staan we stil bij de gebeurtenis dat Jezus gekruisigd werd en de impact die dat heeft op de wereld en ons leven hier en nu. We doen dat met muziek, spoken word, beelden, de zeven woorden die Jezus vanaf het kruis sprak en we vieren met elkaar het Avondmaal. Zo komt het lijden en sterven van Jezus dichtbij, mag het ons hart raken en zoveel jaar later nog steeds verschil maken in onze tijd en persoonlijk leven. Van harte welkom om deze viering vanaf 19:00 uur in De Kiem of online via  www.denieuwerank.nl/livestream  met ons mee te beleven.