Jaarcijfers 2023 van Kerkbeheer en Diaconie

De jaarcijfers 2023 van Kerkbeheer en van de Diaconie zijn tijdens de vergadering van 27 mei jl. door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. De betreffende staten van baten en lasten kunt u vinden op onze website.

Op dinsdag 18 juni 2024 bent u van 19.00 – 20.00 uur welkom in de consistorie van de Dorpskerk, waar u nader vragen kunt stellen aan vertegenwoordigers van de Diaconie en Kerkbeheer betreffende bovengenoemde documenten. Zij zullen u dan uitleg en toelichting geven hierop.

Jan van den Brink
scriba Algemene Kerkenraad