Oorlog raakt ons allemaal

Nu de bevolking van Oekraïne in oorlog is met Rusland kan er behoefte zijn stil te staan bij de beangstigende en verwarrende gebeurtenissen van de afgelopen tijd.
 
Op vrijdag 11 maart wordt de Uniekerk in de Langestraat 181 van 15.00 – 17.00 uur opengesteld. Er is gelegenheid om een kaars aan te steken, een gebed uit te spreken of de stilte te zoeken. Tevens is er om 15.30 uur ruimte om elkaar te ontmoeten en gedachten over onrecht en onmacht te delen. Koffie en thee staat klaar, u bent van harte welkom.
 
Namens de Raad van Kerken
 
Wim Heus