Woensdagavond is DNR Gebedsavond

Afgelopen woensdag is er intens gedankt en gebeden voor wat er gebeurt en gaat gebeuren in De Nieuwe Rank. Er was weinig tijd over om voor andere belangrijke zaken buiten De Nieuwe Rank te bidden. Daarom starten we in 2024 zoals we 2023 afsloten.

De 1e en 3e woensdag van de maand bidden we voor:
· ’s-Gravenzande, Het Westland en Nederland (19:30)
· de oorlogen in Gaza en Oekraïne (20:00)
· de vervolgde Christenen (20:30)
Dat doen we in De Kiem in gezamenlijk gebed en in de stilteruimte. De inloop is vrij, dus kom en ga wanneer het jou uitkomt tussen 19:30 – 21:00 uur.
Dit gebedsmoment staat ook open voor bidders van buiten De Nieuwe Rank, dus deel het in je netwerk!

Op woensdag 3 januari besluiten we, met hen die dat willen, met een nieuwjaarsdrankje in De Kiem tussen 21:00 – 21:30.

De 2e en 4e woensdag van de maand bidden we van 19:30 – 21:00 uur voor belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in De Nieuwe Rank. Ook dit gebedsmoment is in De Kiem.

Een goede jaarwisseling toegewenst en een voorspoedig 2024!

Elly van de Sar (2e en 4e woensdag)
Hans Trapman (1e en 3e woensdag)